آمفی تئاتر آسپندوس آنتالیا

 آمفی تئاتر آسپندوس انتالیا
این شهر تاریخی در چهل کیلومتری آنتالیا واقع شده است که با تئاتر باستانی خود یکی از جاذبه های تاریخی گردشگری آنتالیا است . این آمفی تئاتر یکی از مهمترین آمفی تئاترهای روباز دنیا بشمار می رود. آسپندوس در زمان خود بکی از ثروتمندترین شهرها بوده که به وسیله رومیان حدود 200 سال پس از میلاد مسیح ساخته شد. اگر به آمفی تئاتر آسپندوس آنتالیا بروید می توانید باقی ماند هایی از ساختمان های رومیان قدیم را ببینید. گفته می شود در گذشته این شهر بهترین اسب های دنیا را پرورش می داده است و مهمترین مرکز تجاری شهر محسوب می شد.