حمام روميها آنتالیا

 

اين حمام كه امروزه به موزه تبدیل شده است کلکسیونی از برترین آثار باستانی را در خود جا داده است. این موزه در بین جنگل هاي درختان كاج قرار گرفته است كه به دليل  سواحل ماسه اي و درياي آرام و آبي خود بسياری از گردشگران را به خود جذب کرده است .