دروازه هادریان آنتالیا

 


دروازه هادریان یا هادریانوس یا اوچ کاپیلار به معنی 3 دروازه است و یک طاق نصرت که به نام امپراتور رومی، هادریان، ساخته شده . بر اساس افسانه ها، بلقیس، ملکه صبا از زیر این طاق عبور کرده است و در مسیر ملاقات با سلیمان نبی، روز خوبی را در کاخ آسپندوس گذرانده است.