غار دامالاش آنتالیا

 

 غار دامالاش آنتالیا


غار دامالاش آنتالیا مکانی است که گردشگران در آن علاوه بر بازدید مناظر بسیار جذاب و زیبا و با طراوت توانایی ديدن سنگهائي تغيير شكل يافته را دارند . در اين غار ديوارهاي سنگي كه به طرز شگفت انگیزی در طی گذر زمان تغيير شكل داشته اند را میبینند. در اطراف غار دامالاش آنتالیا موزه باستان شناسي و قوم نگاري نيز وجود دارد كه دیدن از این موزه بای گردشگران بسیار جذاب است که اين موزه بجز روز 2شنبه در همه روزها آماده میزبانی از گردشگران را دارد . از مكانهاي ديدني ديگر اين منطقه میتوان سه غار دريائي را نام برد که بسیار زیبا ودیدنی است ."Kızlar Mağrası - كيزلارماعاراسي" غار دخترها كه در زمان گذشته محل نگهداري اسراي زن توسط دزدان دريائي بوده است كه دسترسي به اين سه غار برای گردشگران با قايق امكان پذير خواهد بود.