فرودگاه اسپارتا در آنتالیا

فرودگاه اسپارتا آنتالیا


فرودگاه اسپارتا آنتالیا تا مرکز شهر آنتالیا 140 کیلومتر فاصله دارد. به این فرودگاه به زبان بومی فرودگاه سلیمان دمیرل اسپارتا یا Isparta Suleyman Demirel Havaliman گفته می شود که دارای یک باند به طول سه هزار متر می باشد. فرودگاه اسپارتا آنتالیا یک فرودگاه همگانی است.