موزه آتاتورک آنتالیا

 موزه آتاتورک آنتالیا

یکی از موزه ها كه در شهر آنتالیا است موزه آتاتورک می باشد. این موزه محل نگهداری اشیائی است كه در گذشته مورد استفاده مردم تركیه که آن زمان بنیان گذاران ترکیه یعنی آتاتورک قرار می گرفته است . این موزه همه روزه بجز روزهای دوشنبه برای بازدید عموم و گردشگران باز می باشد.