کرایه تاکسی در آنتالیا

همه تاکسی ها در آنتالیا به رنگ زرد است و کرایه تاکسی در اینجا تقریبا گران است و بر حسب مسافت طی شده تعیین می شود. نرخ اولیه ای که برای ورود به تاکسی باید بپردازید دو دلار می باشد. تاکسی ها به صورت اختصاصی نیز مسافر سوار می کنند. از جمله تاکسیهایی که در شهر آنتالیا هستند , تاکسی ون ها می باشند که ظرفیت آن ها ده نفر می باشد. به این تاکسی ون ها دل موش می گویند که در خط (مسیرهای) تعین شده ای حرکت می کنند. کرایه برای هر مسافر تقریبا 1.5 لیر است.